Palau de la Música Barcelona
Tuesday June 9th, 2020
08:00 PM
Barcelona, Spain

G. KURTÁG: Officium breve
T. L. DE VICTORIA: Officium defunctorum (fragmentos arreglados)
C. DE MORALES: Officium defunctorum (fragmentos arreglados)
L. VAN BEETHOVEN: Quartet núm. 15, en La menor, op. 132